"КооперативништяК" на фестивале "Обратная перспектива" 

Клуб "Икра". Москва. 1.05.2007

 

"Икра" 1 мая 2007

"Икра" 1 мая 2007

"Икра" 1 мая 2007

"Икра" 1 мая 2007
"Икра" 1 мая 2007

"Икра" 1 мая 2007

"Икра" 1 мая 2007

"Икра" 1 мая 2007